நன்றி திரு MIM Illiyas

LATEST EVENTS​

அதிஷ்டலாப சீட்டிழுப்பு திட்டத்தின் மூலம் முன்பள்ளி பிள்ளைகளுக்கான சத்துணவு வழங்கும் திடடத்தின், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

அதிஷ்டலாப சீட்டிழுப்பு திட்டத்தின் மூலம் முன்பள்ளி பிள்ளைகளுக்கான சத்துணவு வழங்கும் திடடத்தின், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் அதிஷ்டலாப சீட்டிழுப்பு திட்டத்தின் மூலம் முன்பள்ளி பிள்ளைகளுக்கான சத்துணவு வழங்கும் திடடத்தின், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் நேற்றைய தினம் (14.06.2023)

Read More »

திறன் வகுப்பறைகள் உத்தியோகபூர்வக்கையளிப்பு

திறன் வகுப்பறைகள் உத்தியோகபூர்வக்கையளிப்பு வவுனியா வடக்கு கல்வி வலயத்தை சேர்ந்த 12 பாடசாலைகளுக்கு IMHO (International Medical Health Organization) மற்றும் Ratnam Foundation, பிரதேச நன்கொடையாளர்கள் ஆகியோரின் கூட்டுப்பங்களிப்பில் IMHO இனுடைய இணைப்புச்செயலாற்றுகையில்

Read More »

தகவல் தொழில்நுட்ப பாடம் கற்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்குமான செயலமர்வு

அனைத்து பாடசாலைகளில் தகவல் தொழில்நுட்ப பாடம் கற்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்குமான செயலமர்வு 27.04.2023 அன்று வவுனியா வடக்கு வலயத்தின் கீழ் உள்ள அனைத்து பாடசாலைகளில் தகவல் தொழில்நுட்ப பாடம் கற்கும் அனைத்து மாணவர்களுக்குமான செயலமர்வு

Read More »

Our Official Facebook Page

2nd Term exam time table 2024 - Northern Province ... See MoreSee Less
View on Facebook
வடக்கு மாகாண அரச சேவையிலுள்ள வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கான மாற்றிய படிக்கான அனுமதி.vnzone.lk/fb/Field_Officers_Allowance_NP_2024.pdf ... See MoreSee Less
View on Facebook
அரச உத்தியோகத்தருக்கான ஆக்கத்திறன் போட்டி – 2024மேலதிக விபரங்களிற்கு : vnzone.lk/fb/gov_off_co.pdf ... See MoreSee Less
View on Facebook
GCE AL starting Circular 20-2024 ... See MoreSee Less
View on Facebook
2024 கல்வியாண்டின் முதலாம் தவணைப் பரீட்சைகள் நேர அட்டவணை ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook

Frequently Asked Questions

Updated: March 8, 2024 — 7:17 pm
Zonal Education Office,Vavuniya North © 2022