Zonal JOB IC Request

மேலுள்ள விண்ணப்பப்படிவத்தின் இரண்டு பிரதிகளுடன் தேசிய அடையாள அட்டையின் பிரதி மற்றும் இரண்டு பாஸ்டீபாட் அளவு புகைப்படங்கள் இணைத்து அதிபரூடாக வலயக்கல்விப்பணிமனையின் பொது மற்றும் தாபனப்பிரிவில் ஒப்படைக்கவும்
Zonal Education Office,Vavuniya North © 2022