நன்றி திரு MIM Illiyas

LATEST EVENTS​

Arduino பாவனை தொடர்பான செயலமர்வு

Arduino பாவனை தொடர்பான செயலமர்வு எமது வலய தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப பாட ஆசிரியர்களுக்கான ரோபோ தொழிநுட்ப திறன்களை விருத்தி செய்வதற்கும் தமது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்குமான செயலமர்வு 25.10.2023 மற்றும் 26.10.2023 ஆகிய

Read More »

Yarl Geek Challenge Junior 12 வலய மட்ட மதிப்பீடு

Yarl Geek Challenge Junior 12 வலய மட்ட மதிப்பீடு Yarl geek challenge junior 12 வலய மட்ட மதிப்பீடு ​19.06.2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை வவுனியா ஓமந்தை மத்திய கல்லூரியில் இடம்பெற்றது. இதில் Yarl

Read More »

அதிஷ்டலாப சீட்டிழுப்பு திட்டத்தின் மூலம் முன்பள்ளி பிள்ளைகளுக்கான சத்துணவு வழங்கும் திடடத்தின், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

அதிஷ்டலாப சீட்டிழுப்பு திட்டத்தின் மூலம் முன்பள்ளி பிள்ளைகளுக்கான சத்துணவு வழங்கும் திடடத்தின், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் அதிஷ்டலாப சீட்டிழுப்பு திட்டத்தின் மூலம் முன்பள்ளி பிள்ளைகளுக்கான சத்துணவு வழங்கும் திடடத்தின், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் நேற்றைய தினம் (14.06.2023)

Read More »

Our Official Facebook Page

GCE AL starting Circular 20-2024 ... See MoreSee Less
View on Facebook
2024 கல்வியாண்டின் முதலாம் தவணைப் பரீட்சைகள் நேர அட்டவணை ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
மாணவர்கள் போட்டிகளுக்கு பதிவுசெய்ய: vnzone.lk/ict ... See MoreSee Less
View on Facebook
முன்மொழியப்பட்ட புதிய கல்வி நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள். ... See MoreSee Less
View on Facebook

Frequently Asked Questions

Updated: March 8, 2024 — 7:17 pm
Zonal Education Office,Vavuniya North © 2022