நன்றி திரு MIM Illiyas

LATEST EVENTS​

Arduino பாவனை தொடர்பான செயலமர்வு

Arduino பாவனை தொடர்பான செயலமர்வு எமது வலய தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப பாட ஆசிரியர்களுக்கான ரோபோ தொழிநுட்ப திறன்களை விருத்தி செய்வதற்கும் தமது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்குமான செயலமர்வு 25.10.2023 மற்றும் 26.10.2023 ஆகிய

Read More »

Yarl Geek Challenge Junior 12 வலய மட்ட மதிப்பீடு

Yarl Geek Challenge Junior 12 வலய மட்ட மதிப்பீடு Yarl geek challenge junior 12 வலய மட்ட மதிப்பீடு ​19.06.2023 ஞாயிற்றுக்கிழமை வவுனியா ஓமந்தை மத்திய கல்லூரியில் இடம்பெற்றது. இதில் Yarl

Read More »

Our Official Facebook Page

2nd Term exam time table 2024 - Northern Province ... See MoreSee Less
View on Facebook
வடக்கு மாகாண அரச சேவையிலுள்ள வெளிக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கான மாற்றிய படிக்கான அனுமதி.vnzone.lk/fb/Field_Officers_Allowance_NP_2024.pdf ... See MoreSee Less
View on Facebook
அரச உத்தியோகத்தருக்கான ஆக்கத்திறன் போட்டி – 2024மேலதிக விபரங்களிற்கு : vnzone.lk/fb/gov_off_co.pdf ... See MoreSee Less
View on Facebook
GCE AL starting Circular 20-2024 ... See MoreSee Less
View on Facebook
2024 கல்வியாண்டின் முதலாம் தவணைப் பரீட்சைகள் நேர அட்டவணை ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook

Frequently Asked Questions

Updated: March 8, 2024 — 7:17 pm
Zonal Education Office,Vavuniya North © 2022